Yayın İlkeleri

Çalışma hayatının önemli kurumlarından biri olan HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından yayımlanan HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, gelen makalelerin her şeyden önce bilimsel yeterlilik kriterlerine uygun hazırlanmış olup olmadığına bakar.

 

HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi aynı zamanda, hazırlanan makalelerde çalışma hayatı alanında faaliyet yürüten kurumlara ilişkin görüşlerin objektif olarak yansıtılmasına büyük önem vermektedir.

 

HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, disiplinlerarası bir yaklaşımla çalışma hayatı, toplum, siyaset, ekonomi ve sosyal politika kavramlarını merkez alarak hazırlanan çalışmaların yer aldığı hakemli bir dergidir. Dergi dört aylık olmak üzere yılda üç (3) kez yayımlanır.

 

HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi’nin yayım dili Türkçe’dir. Bununla birlikte, yaygın kullanıma sahip dillerde yazılmış makaleler de kabul edilir. Bu makaleler orijinal biçimleriyle ya da Türkçe’ye çevrilerek kullanılır.

 

Dergide yayımlanan yazıların daha önce hiçbir yayın organında yayımlanmamış, ilk defa HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi’nde yayımlanıyor olması gerekmektedir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olan bildiriler, bu durumun belirtilmesi şartıyla kabul edilebilir. İlk yayımlandığı tarihten itibaren asgarî 25 yıl geçmiş olan; önem ve etki bakımından klasik metin olarak değerlendirilebilecek yazı ve çeviriler, daha önce yayımlanmamış olmaları kuralının istisnasını oluşturur. Bu tür metinlere daha önce yayımlanıp yayımlanmamış olmalarına bakılmaksızın HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi’nde yer verilebilir. Buna ilaveten, dergide, kitap eleştirileri de yayımlanabilmektedir.

 

HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi’nde yayımlanan yazıların fikrî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayım için kabul edilen metinlerin, fizikî ve elektronik ortamda, tam metin olarak yayımlanmak da dâhil olmak üzere, tüm yayım hakları HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi’ne aittir. Kullanılan çizim, fotoğraf ve görsel malzemelerin hakları da HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi’ne ve anlaşmalı olarak da çizer ve fotoğrafçılarına aittir.