Yayın ve Hakem Kurulu

 • Prof. Dr. Abdulkadir Şenkal, Kocaeli Üniversitesi 
 • Prof. Dr. Adnan Mahiroğulları, Cumhuriyet Üniversitesi 
 • Doç. Dr. Ahmet Özcan, Çankırı Karatekin Üniversitesi 
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tak, İst. Medeniyet Üniversitesi 
 • Prof. Dr. Aşkın Keser, Uludağ Üniversitesi 
 • Prof. Dr. Banu Uçkan, Anadolu Üniversitesi 
 • Prof. Dr. Burhanettin Duran, SETA
 • Doç. Dr. Bünyamin Bacak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Prof. Dr. Cengiz Anık, Marmara Üniversitesi
 • Doç. Dr. Emel İslamoğlu, Sakarya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Erdal Karagöl, AYBÜ
 •  Prof. Dr. Erdinç Yazıcı, Ankara HBVÜ
 • Prof. Dr. Faruk Sapancalı, Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Doç. Dr. Fatih Tayfur, ODTÜ
 • Prof. Dr. Fatmagül Berktay, İstanbul Üniversitesi
 • Doç. Dr. İbrahim Yenen, Kastamonu Üniversitesi
 • Doç. Dr. İdiris Demirel, Celal Bayar Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın, Ankara HBVÜ
 • Dr. Murat Yılmaz 
 • Doç. Dr. Mustafa Altunoğlu, Anadolu Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Münir Dedeoğlu, Karabük Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Nergis Dama, AYBÜ
 • Prof. Dr. Orçun İmga, Polis Akademisi
 • Doç. Dr. Osman Özkul, Sakarya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Tekin Akgeyik, İstanbul Üniversitesi
 • Doç. Dr. Yavuz Bayram, Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Doç. Dr. H. Yunus Taş, Yalova Üniversitesi