Yayın ve Hakem Kurulu

- Prof. Dr. Abdulkadir Şenkal, Kocaeli Üniversitesi

- Prof. Dr. Adnan Mahiroğulları, Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet Özcan, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tak, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Prof. Dr. Aşkın Keser, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Banu Uçkan, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Burhanettin Duran, SETA

Doç. Dr. Bünyamin Bacak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Cengiz Anık, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Emel İslamoğlu, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Erdal Karagöl, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Erdinç Yazıcı, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Faruk Sapancalı, Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç.Dr. Faruk Taşçı, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Fatih Tayfur, ODTÜ

Prof. Dr. Fatmagül Berktay, İstanbul Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Yenen, Karabük Üniversitesi

Doç. Dr. İdiris Demirel, Celal Bayar Üniversitesi

Dr. Murat Yılmaz

Doç. Dr. Mustafa Altunoğlu, Anadolu Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Münir Dedeoğlu, Karabük Üniversitesi

Doç. Dr. Orçun İmga, Polis Akademisi

Doç. Dr. Osman Özkul, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Tekin Akgeyik, İstanbul Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yavuz Bayram, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. H. Yunus Taş, Yalova Üniversitesi